CAPITAL-KAMPANJA

Olemme virallisesti käynnistämässä "Building Foundations for Africa"-kampanjan, joka keskittyy lisäämään tietoisuutta ja luomaan kestävää vastausta jatkuvaan raamattuopetuksen puutteeseen Afrikassa. Tämän kampanjan kautta kerätyillä varoilla perustetaan uusi LIA:n koulutuskeskus, joka pyrkii olemaan omavarainen.

TALOUS

Vaikka meille tulee aluksi kertaluonteisia kustannuksia tontin ostosta ja julkisiin palveluihin liittymisestä, meidän käyttökustannuksemme tulevat olemaan minimaaliset, sillä tulemme käyttämään uusiutuvaa energiaa ja yhteisöllistä asumista. Ja tulemme säästämään siinä, että tarve matkustaa vähenee, resurssien jakaminen helpottuu ja henkilökunnan elinkustannukset pienenevät. Tämä kestävä toimintamalli lopulta vapauttaa varoja lähetystyöntekijöiden palkkaamiseen ja opillisten resurssien kääntämiseen/painamiseen afrikkalaisille kielille.

Ennen kuin asunnot LIA:n työntekijöille on saatu valmiiksi, tulee jonkin aikaa päällekkäisiä kustannuksia vuokrista ja julkisista palveluista siirtyessämme vanhasta mallista uuteen. Tämän siirtymäajan jälkeen kaikki ennen vuokriin käytetyt rahat sekä osa matkustukseen ja ylläpitoon käytetyistä rahoista käytetään paikallisiin seminaareihin jo vihityille pastoreille, toisin sanoen täydennyskoulutukseen, sekä edellä mainittuun LIA:n osuuteen evankelisten opiskelijoiden koulutuksesta. Kun lopulta uusi malli on toiminnassa, lisää lähetystyöntekijöitä tullaan kutsumaan parhaiten hyödyntämään laajentunutta kapasiteettiamme.

 

 

ALUSTAVA LUONNOS CAPITAL-KAMPANJAN BUDJETISTA 500 000 $

Meillä on kuusi suurta investointia harkittavana: tontti; aidat; itsenäinen ja uudistuva vesihuolto; itsenäinen ja uusiutuva sähkö; varastointi ja toimistot.

 1. Tontti noin | 221 500 $
 2. Aidat | 37 500 $
 3. Porausreikä vettä varten | 37 500 $
 4. Aurinkopaneelien rakennus ja asennus | 10 000 $
 5. Varastokontit | 6 250 $
 6. Toimistorakennuksen rakentaminen | 187 500 $
 

HAHMOTELMA VARAINKÄYTÖN PAINOPISTEIKSI

Tämän kampanjan keräämillä varoilla on tarkoitus ensin ostaa tontti. Sen ansiosta voimme heti alkaa viljellä maata tiimin jäsenille ja opiskelijoille samalla kun koulutuskeskusta rakennetaan. Sen jälkeen poraamme kaivon (säästääksemme rahat, jotka tällä hetkellä käytetään julkisiin palveluihin) ja rakennamme kappelin. Jälkimmäinen palvelee arkena luokkahuoneena, kunnes saamme omat tilat opetusta varten. Kappelin rakentamisen jälkeen keskitymme opiskelija-asuntolan ja käännöslaboratorion rakentamiseen. Jokainen kehitysaskel tukee seuraavaa vaihetta.

CAPITAL-KAMPANJAN JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä sekä ahkera tuotantotiimi Wittenbergin kirkon neuvonantajien johdolla viimeisteli toimintasuunnitelman, järjesti kansainvälisen rukoustapahtuman ja on hahmotellut strategiaa tietoisuuden lisäämiseksi koulutuskeskuksen rakentamistarpeesta. Voit katsella tallennetun version rukoustapahtumasta tästä.

Johtoryhmä aloitti kampanjan palkkaamalla ryhmän LIA kannattajia - pastoreita ja maallikoita eri puolilta maailmaa. Pyysimme heitä ottamaan tehtäväkseen löytämään lisää nykyisiä ja potentiaalisia LIA:n kannattajia. Prosessi on meneillään juuri nyt. Kun tämä tukirengas on saatu kasaan, aloitamme kampanjan seuraavat vaiheet:

 • Uutiskirjeet
 • Esite
 • Inspiroiva video
 • Reaaliaikaiset rukoustapahtumat
 • Kotipiirit

Prosessin edetessä pyydämme teitä rukoilemaan, että Jumala antaa viisautta ja arvostelukykyä johtoryhmän jäsenille heidän työskennellessään seuraavien vaiheiden parissa.